Помощник за справки - Създаване на справка

Можете да създадете справката като статична или динамична. Когато отворите динамична справка, тя ще отразява текущото състояние на данните. Когато отворите статична справка, тя винаги ще показва едни и същи данни – от момента, когато е била създадена.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Заглавие на справката

Указва заглавието, което да се отпечата в заглавния ред на всяка страница.

Статична справка

Записва справката като статична. Когато отворите статична справка, тя винаги ще показва едни и същи данни – от момента, когато е била създадена.

Динамична справка

Записва справката като шаблон. Когато отворите динамична справка, тя показва текущото състояние на данните.

Ще редактиране оформлението на справката

Когато щракнете върху Готово, справката ще бъде записана и отворена за редактиране.

Създаване на справката сега

Когато щракнете върху Готово, справката ще бъде записана.

Моля, подкрепете ни!