Помощник за справки - Избор на оформление

Изберете оформлението измежду различните шаблони и стилове и посочете ориентацията – портрет или пейзаж.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Оформление на данните

Определя набор от стилове за справката. Стиловете задават шрифтове, отстъпи, фонове на таблици и др.

Оформление на горни и долни колонтитули

Определя оформлението на страниците от справката. Оформленията се зареждат от файлове с шаблони, които задават колонтитули и фон на страницата.

Ориентация

Изберете ориентацията на страниците в справката.

Пейзаж

Избира ориентация „пейзаж“ за страниците на справката.

Портрет

Избира ориентация „портрет“ за страниците на справката.

Още относно Помощник за справки - Създаване на справка

Моля, подкрепете ни!