Помощник за справки - Настройки за сортиране

Изберете полетата, по които да се сортира справката. Полетата могат да се сортират най-много на четири нива, всяко – във възходящ или низходящ ред. Групираните полета могат да се сортират само в рамките на групите.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Сортиране по

Изберете първото поле, по което да се сортира справката.

После по

Изберете допълнително поле, по което да се сортира справката.

Възходящо

Сортира по съдържанието на полето във възходящ ред.

Низходящо

Сортира по съдържанието на полето в низходящ ред.

Още относно Помощник за справки - Избор на оформление

Моля, подкрепете ни!