Помощник за справки - Групиране

Можете да групирате записите в справка според стойностите в едно или повече полета. Изберете полетата, според които ще бъде групирана резултатната справка. Можете да групирате до четири полета на справка. Когато групирате повече от едно поле, LibreOffice ще вложи групите според съответните нива на групиране.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Полета

Изброява полетата, избрани от вас в предходната страница на помощника. За да групирате справката по поле, изберете името на полето, след което щракнете върху бутона >. Можете да изберете до четири нива на групиране.

Групирания

Изброява полетата, по които ще бъде групирана справката. За да премахнете едно ниво на групиране, изберете името на полето, след което ощракнете върху бутона <. Можете да изберете до четири нива на групиране.

>

Щракнете, за да преместите избраното поле към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраното поле към списъка, сочен от стрелката.

Още относно Помощник за справки - Настройки за сортиране

Моля, подкрепете ни!