Помощник за справка - Надписване на полета

Указва как да бъдат надписани полетата.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Списък с полета

Показва имената на полетата, които да бъдат включени в справката. Вдясно можете да въведете етикет за всяко поле, което трябва да бъде отпечатано в справката.

Още относно Помощник за справки - Групиране

Моля, подкрепете ни!