Помощник за справки - Избор на полета

Задава таблицата или заявката, за която създавате справката, и кои полета желаете да включите в справката.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на доклади в прозорец с база от данни.


Таблици или заявки

Изберете таблицата или заявката, за която трябва да се създаде справка.

Налични полета

Показва имената на полетата с дани в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или натиснете клавиша Shift или , докато щраквате, за да изберете няколко полета.

Полета в справката

Показва всички полета, включени в новата справка.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

>>

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<<

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

Още относно Помощник за справки - Надписване на полета

Моля, подкрепете ни!