Помощник за формуляри - Прилагане на стилове

Задава стила на формуляра.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.


Прилагане на стилове

Задава стила на страницата за формуляра.

Кант на поле

Указва стила на кантовете на полетата.

Без кантове

Указва, че полетата нямат кантове.

Релефен

Указва, че кантовете на полетата имат релефен вид.

Плосък

Указва, че кантовете на полетата изглеждат плоски.

Помощник за формуляри - Задаване на име

Моля, подкрепете ни!