Помощник за формуляри - Настройки за въвеждане

Задава режима на работа с данни в новия формуляр.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.


Формулярът ще се ползва само за въвеждане на нови данни. Съществуващите данни няма да се показват.

Създава формуляр, който служи само за въвеждане на нови данни.

Формулярът ще показва всички данни

Създава формуляр, в който може да се показват съществуващи данни и да се въвеждат нови данни.

Забрана за редактиране на съществуващи данни

Изберете, за да забраните редактирането на данни.

Забрана за изтриване на съществуващи данни

Изберете, за да забраните изтриването на данни.

Забрана за добавяне на нови данни

Изберете, за да забраните добавянето на нови данни.

Помощник за формуляри - Прилагане на стилове

Моля, подкрепете ни!