Помощник за формуляри - Подреждане на контролите

В тази страница на помощника можете да изберете оформлението на създавания формуляр.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.


Разположение на надписа

Подравняване отляво

Надписите са подравнени отляво.

Подравняване отдясно

Надписите са подравнени отдясно.

Подреждане на основния формуляр

Стълбовидно - надписите отляво

Подравнява полетата на базата от данни в колони, надписите са вляво от полетата.

Стълбовидно - надписите отгоре

Подравнява полетата на базата от данни в колони, надписите са над полетата.

Като лист с данни

Подравнява полетата на базата от данни в таблична форма.

Блоково - надписите отгоре

Подрежда надписите над съответните данни.

Подреждане на подформуляра

Стълбовидно - надписите отляво

Подравнява полетата на базата от данни в колони, надписите са вляво от полетата.

Стълбовидно - надписите отгоре

Подравнява полетата на базата от данни в колони, надписите са над полетата.

Като лист с данни

Подравнява полетата на базата от данни в таблична форма.

Блоково - надписите отгоре

Подрежда надписите над съответните данни.

Помощник за формуляри - Настройки за въвеждане

Моля, подкрепете ни!