Помощник за формуляри - Добавяне на полета за подформуляр

Задайте таблицата или заявката, необходима за създаването на подформуляра, както и полетата, които желаете да включите в него.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.


Таблици или заявки

Задава таблицата или заявката, за която трябва да бъде създаден подформулярът.

Налични полета

Изброява имената на полетата от базата от данни в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или задръжте клавиша Shift или , докато щракате, за да изберете няколко полета.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

>>

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<<

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Полета в подформуляра

Показва всички полета, които ще бъдат включени в новия подформуляр.

Помощник за формуляри - Задаване на съединените полета

Моля, подкрепете ни!