Помощник за формуляри - Избор на полета

На тази страница от помощника за писма можете да зададете таблицата или заявката, която ви е необходима, за да създадете формуляра, както и полетата, които желаете да включите в него.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.


Таблици или заявки

Указва таблицата или заявката, за която искате да създадете формуляра.

Налични полета

Изброява имената на полетата от базата от данни в избраната таблица или заявка. Щракнете, за да изберете поле, или задръжте клавиша Shift или , докато щракате, за да изберете няколко полета.

>

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

>>

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

<

Щракнете, за да преместите избраните полета към списъка, сочен от стрелката.

<<

Щракнете, за да преместите всички полета към списъка, сочен от стрелката.

^

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция нагоре в списъка.

v

Щракнете, за да преместите избраното поле с една позиция надолу в списъка.

Полета във формуляра

Показва полетата, включени в новия формуляр.

Помощник за формуляри - Създаване на подформуляр

Моля, подкрепете ни!