Помощник за формуляри

Стартира помощника за създаване на формуляри.

За достъп до тази команда...

Щракнете върху Помощник за създаване на формуляри в прозорец с база от данни.


Изберете свойствата на формуляра в следните стъпки:

Помощник за формуляри - Избор на полета

На тази страница от помощника за писма можете да зададете таблицата или заявката, която ви е необходима, за да създадете формуляра, както и полетата, които желаете да включите в него.

Помощник за формуляри - Създаване на подформуляр

Укажете дали желаете да използвате подформуляр и въведете свойствата му. Подформулярът е формуляр, вмъкнат в друг формуляр.

Помощник за формуляри - Добавяне на полета за подформуляр

Задайте таблицата или заявката, необходима за създаването на подформуляра, както и полетата, които желаете да включите в него.

Помощник за формуляри - Задаване на съединените полета

Ако в стъпка 2 сте избрали да базирате подформуляра на ръчно избрани полета, в тази страница можете да посочите полетата.

Помощник за формуляри - Подреждане на контролите

В тази страница на помощника можете да изберете оформлението на създавания формуляр.

Помощник за формуляри - Настройки за въвеждане

Задава режима на работа с данни в новия формуляр.

Помощник за формуляри - Прилагане на стилове

Задава стила на формуляра.

Помощник за формуляри - Задаване на име

Задава името на формуляра и по-нататъшните действия.

Назад

Преглеждане на настройките в диалоговия прозорец, зададени в предишната стъпка. Текущите настройки не се променят. Този бутон е достъпен само от втората страница нататък.

Напред

Натиснете бутона Напред и помощникът ще използва текущите настройки в диалоговия прозорец и ще продължи със следващата стъпка. Ако текущата стъпка е последната, бутонът се превръща в Създаване.

Щракнете, за да създадете формуляра, без да отговаряте на повече въпроси.

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Моля, подкрепете ни!