Помощник за дневен ред - Име и местоположение

Изберете заглавието и местоположението на шаблона за дневен ред.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Име и местоположение.


Заглавие на шаблона

Указва името на шаблона за дневен ред.

Път

Указва пълния път, включително файловото име, на шаблона за дневен ред.

Ще създадете дневен ред от този шаблон

Създава и запазва шаблона за дневен ред, след което отваря нов документ – дневен ред, базиран на шаблона.

Ще нанасяте ръчни промени в този шаблон

Създава и запазва шаблона за дневен ред, след което го отваря за по-нататъшно редактиране.

Към Помощник за дневен ред

Моля, подкрепете ни!