Помощник за дневен ред - Имена

Определя имената, които да бъдат отпечатани в дневния ред.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Имена.


Срещата е свикана от

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете името на лицето – инициатор на срещата.

Председател

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете имената на председателя.

Протоколчик

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете името на протоколчика.

Ръководител

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете имената на ръководителя на срещата.

Участници

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете имената на участниците.

Наблюдатели

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете имената на наблюдателите.

Поддържащ персонал

Указва дали да се отпечата ред, в който да можете да въведете имената на помощния персонал.

Към Помощник за дневен ред - Имена

Моля, подкрепете ни!