Помощник за дневен ред - Заглавия за включване

Определя заглавията, които желаете да включите в дневния ред.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Заглавия за включване.


Тип на срещата

Указва дали да бъде отпечатан ред относно вида на събранието.

Моля, прочетете

Указва дали да бъде отпечатан ред „Моля, прочетете“.

Моля, донесете

Указва дали да бъде отпечатан ред „Моля, донесете“.

Бележки

Указва дали да бъде отпечатан ред „Бележки“.

Към Помощник за дневен ред - Имена

Моля, подкрепете ни!