Помощник за дневен ред - Обща информация

Указва датата, часа, заглавието и мястото на събранието.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Обща информация.


Дата

Указва датата на събранието.

Час

Указва часа на събранието.

Име

Указва заглавието на събранието.

Място на провеждане

Указва мястото на провеждане на събранието.

Към Помощник за дневен ред - Заглавия за включване

Моля, подкрепете ни!