Помощник за дневен ред - Дизайн на страница

Указва дизайна на страниците на дневния ред.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред - Дизайн на страница.


Дизайн на страница

Изберете дизайн на страници от списъчното поле.

Включване на формуляр за водене на протокол

Отпечатва страница, върху която можете да водите протокола по време на събранието.

Към Помощник за дневен ред - Обща информация

Моля, подкрепете ни!