Помощник за дневен ред

Стартира помощника за създаване на шаблони за дневен ред. Документът – дневен ред служи за описване на обсъжданите теми на конференции и събрания.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Дневен ред.


LibreOffice съдържа примерен шаблон за дневен ред, който можете да променяте, за да пасне на собствените ви нужди. Помощникът предлага многобройни настройки за дизайн и оформление при създаване на шаблона. Мострата ви дава представа как ще изглежда завършеният дневен ред.

В помощника можете да редактирате въведените от вас параметри по всяко време. Също така можете да пропуснете цяла страница или дори всички страници, в който случай ще са в сила текущите (или подразбираните) настройки.

Помощник за дневен ред - Дизайн на страница

Указва дизайна на страниците на дневния ред.

Помощник за дневен ред - Обща информация

Указва датата, часа, заглавието и мястото на събранието.

Помощник за дневен ред - Заглавия за включване

Определя заглавията, които желаете да включите в дневния ред.

Помощник за дневен ред - Имена

Определя имената, които да бъдат отпечатани в дневния ред.

Помощник за дневен ред - Точки от дневния ред

Определя темите, които да бъдат отпечатани в шаблона за дневен ред.

Помощник за дневен ред - Име и местоположение

Изберете заглавието и местоположението на шаблона за дневен ред.

Назад

Връща предишната страница с настройки. Текущите настройки остават в сила. Този бутон е достъпен от втората страница нататък.

Напред

Помощникът запазва текущите настройки и преминава към следващата страница. След като достигнете последната страница, този бутон става недостъпен.

Готово

Помощникът създава шаблон за документи според зададените от вас параметри и го запазва на твърдия диск. В работната област се появява нов документ, базиран на този шаблон, с име „НеозаглавеноX“ (X е автоматичен номер).

Отказ

Натискането на Отказ затваря диалоговия прозорец без запазване на нанесените промени.

Икона Бележка

LibreOffice запазва текущите настройки на помощника според избрания шаблон за документи. Те ще бъдат използвани по подразбиране при следващото задействане на помощника.


Моля, подкрепете ни!