Помощник за факсове - Подател и получател

Задава информацията за подател и получател на факса.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Факс - Подател и получател.


Обратен адрес от данните за потребител

Вмъква запазени места за адреса в шаблона за факс. По-късно можете да щракнете върху запазените места във факса, за да въведете действителните данни.

Нов обратен адрес

Изберете, за да въведете данните за адрес в следващите текстови полета. Данните ще бъдат вмъкнати във факса като обикновен текст.

(Полета за адресни данни)

Въведете адресните данни на подателя.

Запазено място за адреса на получателя

Вмъква запазени места за адреса в шаблона за факс. По-късно можете да щракнете върху запазените места във факса, за да въведете действителните данни.

Използване на адреси от БД за циркулярни писма

Вмъква във факса полета за по-късно попълване от база от данни.

Към Помощник за факсове - Долен колонтитул

Моля, подкрепете ни!