В помощник за факсове - Елементи за включване

Указва елементите на факса, които да бъдат отпечатани.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Факс - Елементи за включване.


Емблема

Включва фирмена емблема.

Дата

Включва поле за дата.

Тип съобщение

Включва ред за вида на съобщението. Изберете реда от списъчното поле.

Ред за тема

Включва ред за тема.

Поздрав

Включва поздрав. Изберете поздрава от списъчното поле.

Завършек на факс

Включва завършек. Изберете завършека от списъчното поле.

Долен колонтитул

Включва долен колонтитул.

Към Помощник за факсове - Подател и получател

Моля, подкрепете ни!