Помощник за факсове - Дизайн на страница

Определя стила на факса.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Факс - Дизайн на страница.


Служебен факс

Създава шаблон за служебен факс.

Стил

Указва предварително дефиниран стил.

Частен факс

Създава шаблон за частен факс.

Стил

Указва предварително дефиниран стил.

Към Помощник за факсове - Елементи за включване

Моля, подкрепете ни!