Помощник за писма - Име и местоположение

Указва къде и под какво име искате да запишете документа и шаблона.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Име и местоположение.


Име на шаблона

Указва заглавието на шаблона за документи.

Път

Въведете пътя и файловото име за шаблона или натиснете бутона ..., за да изберете път и име на файл.

Ще създадете писмо от шаблона

Записва и затваря шаблона, след което отваря нов неозаглавен документ, базиран на него.

Ще нанасяте ръчни промени в този шаблон за писма

Записва шаблона и го оставя отворен за редактиране.

Общ преглед на помощника за писма

Моля, подкрепете ни!