Помощник за писма - Подател и получател

Указва данните за подателя и получателя.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Подател и получател.


Адрес на подателя

Задава вашата адресна информация.

Обратен адрес от данните за потребител

Ще бъде използван адресът от „LibreOffice - Данни за потребител“ в диалоговия прозорец „Настройки“.

Нов адрес на подателя

Ще бъдат използвани данните за адрес от следващите текстови полета.

Име

Указва името на подателя.

Улица

Указва улица и номер от адреса на подателя.

Пощ. код/област/град

Указва данните за адреса на подателя.

Адрес на получателя

Задава адресната информация за полчуателя

Запазено място за адреса на получателя

Указва, че в шаблона за писма се вмъкват полета – запазени места.

Използване на адреси от БД за циркулярни писма

В шаблона за писма ще бъдат вмъкнати полета от базата от данни за адреси.

Към Помощник за писма - Долен колонтитул

Моля, подкрепете ни!