Помощник за писма - Отпечатвани елементи

Определя елементите, които да бъдат включени в шаблона за писма.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Отпечатвани елементи.


Емблема

Включва емблема в шаблона за писма.

Обратен адрес в прозореца на плика

Включва в шаблона за писма обратен адрес с дребен шрифт.

Подпис на писмото

Включва в шаблона за писма ред с препратки към бизнес писмо.

Ред за тема

Включва ред за тема в шаблона за писма.

Поздрав

Включва поздрав в шаблона за писма. Изберете поздрава от списъчното поле.

Маркери за сгъване

Включва означения за сгъване в шаблона за писма.

Завършек на факс

Включва завършек в шаблона за писма. Изберете текста от списъчното поле.

Долен колонтитул

Включва долен колонтитул в шаблона за писма.

Към Помощник за писма - Подател и получател

Моля, подкрепете ни!