Помощник за писма - Оформление на бланка

Позволява ви да зададете елементите, които са предварително отпечатани върху хартията за писма. Тези елементи няма да се отпечатат и мястото, което заемат, ще бъде оставено празно от принтера.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Оформление на бланка.


Посочете готовите елементи върху вашата бланка

Емблема

Указва, че бланката вече съдържа емблема. LibreOffice няма да отпечата емблема.

Височина

Определя височината на обекта.

Ширина

Определя ширината на обекта.

Разстояние до лявата граница

Задава отстоянието на обекта от лявото бяло поле на страницата.

Разстояние до горната граница

Задава отстоянието на обекта от горното бяло поле на страницата.

Обратен адрес

Указва, че бланката вече съдържа отпечатан адрес. LibreOffice няма да отпечата адрес.

Обратен адрес в прозореца на плика

Указва, че вашият собствен адрес вече е отпечатан с дребен шрифт над областта за адреса на получателя. LibreOffice няма да отпечата адрес с дребен шрифт.

Долен колонтитул

Указва, че бланката вече съдържа долен колонтитул. LibreOffice няма да отпечата долен колонтитул.

Височина

Въведете височината на областта за долния колонтитул, който е предварително отпечатан върху хартията. LibreOffice няма да печата в тази област.

Към Помощник за писма - Отпечатвани елементи

Моля, подкрепете ни!