Помощник за писма - Дизайн на страница

Указва дали желаете да създадете лично или бизнес писмо. Наличните в следващите страници настройки зависят от избора ви.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо - Дизайн на страница.


Моля, изберете типа на писмото и дизайна на страницата

Укажете дали желаете да създадете шаблон за делово или за лично писмо.

Бизнес писмо

Указва, че искате да създадете шаблон за бизнес писмо.

Официално лично писмо

Указва, че искате да създадете официално лично писмо.

Лично писмо

Указва, че искате да създадете лично писмо.

Дизайн на страница

Изберете дизайна на шаблона за писма.

Използване на бланка с готови елементи

Указва дали върху хартията има предварително отпечатана емблема, адрес или долен колонтитул. Следващата страница на помощника е „Оформление на бланка“.

Към Помощник за писма - Оформление на бланка

Моля, подкрепете ни!