Помощник за писма

Стартира помощника за шаблон за писма. Можете да ползвате този шаблон както за делова, така и за лична кореспонденция.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници - Писмо.


LibreOffice съдържа примерни шаблони за лични и бизнес писма, които можете да персонализирате според нуждите си с помощта на помощника. Помощникът ви превежда стъпка по стъпка през създаването на шаблон за документи и предлага многобройни възможности за оформление и дизайн. Мострата ви дава представа как ще изглежда завършеното писмо според избраните от вас настройки.

В помощника можете да променяте въведените от вас данни и настройки по всяко време. Можете също така да пропуснете цяла страница или дори всички страници на помощника, в който случай ще са в сила текущите (или подразбираните) настройки.

Помощник за писма - Дизайн на страница

Указва дали желаете да създадете лично или бизнес писмо. Наличните в следващите страници настройки зависят от избора ви.

Икона Бележка

Ако създавате бизнес писмо, можете да избирате измежду разнообразни елементи за включване в документа, които не са приложими в личните писма, например ред за темата. Ако изберете възможността Лично писмо, някои страници, съдържащи специфични за деловата кореспонденция елементи, няма да бъдат включени в диалоговия прозорец на помощника.


Помощник за писма - Оформление на бланка

Позволява ви да зададете елементите, които са предварително отпечатани върху хартията за писма. Тези елементи няма да се отпечатат и мястото, което заемат, ще бъде оставено празно от принтера.

Помощник за писма - Отпечатвани елементи

Определя елементите, които да бъдат включени в шаблона за писма.

Помощник за писма - Подател и получател

Указва данните за подателя и получателя.

Помощник за писма - Долен колонтитул

Задава информацията, която да бъде включена в долния колонтитул.

Помощник за писма - Име и местоположение

Указва къде и под какво име искате да запишете документа и шаблона.

Назад

Позволява ви да разгледате отговорите, които сте дали в предходните стъпки. Текущите настройки ще бъдат записани.

Напред

Записва текущите настройки и продължава към следващата страница.

Готово

Според избраните от вас параметри помощникът създава нов шаблон за документи и го запазва върху твърдия диск. LibreOffice създава нов документ, базиран на съществуващите шаблони, с име „Неозаглавено X“ (X е пореден номер) и го показва в работната област.

Икона Бележка

LibreOffice запазва текущите настройки в помощника според избрания шаблон. Тези настройки се използват по подразбиране следващия път, когато задействате помощника.


Моля, подкрепете ни!