Помощници

Помага ви за създаването на делови и лични писма, факсове, дневен ред и други.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Помощници.


Писмо

Стартира помощника за шаблон за писма.

Факс

Отваря помощника за факсове. Помощникът ви улеснява при създаването на шаблони за документи – факсове. След това можете да отпечатвате документите с принтер или факсмашина ако разполагате с драйвер за факс.

Дневен ред

Стартира помощника за създаване на шаблони за дневен ред.

Преобразувател на документи

Копира и преобразува документи към формата OpenDocument XML, използван от LibreOffice.

Преобразуване към евро

Превръща в евро паричните суми в документи на LibreOffice Calc и в полета и таблици от документи на LibreOffice Writer.

Източник на данни за адреси

Този помощник регистрира съществуващ адресен бележник като източник на данни в LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!