Извършена бе автокорекция

Бяха разпознати и приложени атрибути за получер и/или курсивен тест

Автокоригирането промени въведения текст, прилагайки автоматично атрибути за получер и/или курсивен шрифт.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Настройки.


Моля, подкрепете ни!