Извършена бе автокорекция

Игоирирани бяха дублирани интервали

Автокоригирането поправи въведения текст, обединявайки въведените поредни интервали в един интервал.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Настройки.


Моля, подкрепете ни!