Извършена бе автокорекция

Заменени бяха двойни кавички (")

Текстът бе поправен от автокоригирането, като двойните кавички бяха заменени с типографски кавички.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Локализирани настройки.


Моля, подкрепете ни!