Извършена бе автокорекция

Започвайте изреченията с главна буква

Въведеният от вас текст бе поправен от автокоригирането, така че текущата дума да започва с главна буква. Автокорекцията променя думите в началото на абзаците и думите след знак за край на изречение (точка, удивителна, въпросителна).

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Инструменти - Настройки на автокорекция - Настройки.


Моля, подкрепете ни!