Търсене - претърсване целия текст на помощта

Търсенето в целия текст на помощта за LibreOffice ви позволява да намирате документи от помощта, които съдържат произволно съчетание от термини. За тази цел въведете една или повече думи в полето Търсене на термин.

В полето Търсене на термин се запазват думите, които сте въвели последно. За да повторите предишно търсене, щракнете върху иконата със стрелка и изберете израз от списъка.

След приключване на търсенето заглавията на намерените документи се показват в списък. Щракнете двукратно върху позиция от списъка или я изберете и натиснете бутона Показване, за да заредите съответния документ от помощта.

Чрез полето за отметка Само в заглавията можете да ограничите обхвата на търсенето само до заглавията на документите.

Полето за отметка Само цели думи ви позволява да задавате точно търсене. Ако полето е отметнато, няма да бъдат намирани незавършени думи. Не отмятайте това поле, ако думата, която сте въвели, може да се среща като част от по-дълга дума.

Можете да въведете произволна комбинация от търсени думи, разделени с интервали. При търсенето не се различават малки и главни букви.

Икона Съвет

Търсенето в азбучния указател, както и в пълния текст, винаги се отнасят само за текущо избраното приложение от LibreOffice. Изберете желаното приложение чрез списъчното поле в лентата с инструменти на визуализатора на помощта.


Моля, подкрепете ни!