Прозорецът Помощ за LibreOffice

Икона Внимание

Системата за помощна информация за всички версии на софтуера е базирана на един и същ изходен код. Някои от описаните функции може да не са достъпни в конкретната дистрибуция. Някои възможности, специфични за дистрибуцията, може да не са споменати в тази помощ.


Прозорецът Помощ показва текущо избраната страница от помощта.

Лентата с инструменти съдържа важни функции за управление на системата за помощ:

Икона

Скрива и показва навигационния панел.

Икона

Преминава назад към предишната страница.

Икона

Преминава напред към следващата страница.

Икона

Преминава към първата страница на текущата тема от помощта.

Икона

Отпечатва текущата страница.

Икона

Добавя тази страница към вашите показалци.

Икона за търсене

Отваря диалоговия прозорец Търсене в текущата страница.

Тези команди са достъпни и чрез контекстното меню на документите от помощта.

Страница от помощта

Можете да копирате от визуализатора на помощта към клипборда на операционната система със стандартните команди за копиране. Например:

 1. Изберете в страницата от помощта текста, който желаете да копирате.

 2. Натиснете +C.

За да търсите в текущата страница от помощта:

 1. Щракнете върху иконата Търсене в текущата страница.

  Ще се отвори диалоговият прозорец Търсене в текущата страница.

  Икона Бележка

  Можете също да щракнете в страницата от помощта и да натиснете +F.


 2. Въведете текста, който желаете да търсите, в полето Търсене за.

 3. Задайте желаните настройки за търсене.

 4. Натиснете Търсене.

  За да намерите следващото срещане на търсения израз в страницата, натиснете отново бутона Търсене.

Панел за навигация

Навигационният панел на прозореца Помощ съдържа разделите Съдържание, Указател, Търсене и Показалци.

В списъчното поле най-отгоре можете да избирате модулите от помощта на LibreOffice. Разделите Указател и Търсене съдържат данни само за избрания модул на LibreOffice.

Съдържание

Показва азбучен указател на главните теми за всички модули.

Указател

Показва азбучен списък на ключови думи за текущо избрания модул от LibreOffice.

Търсене

Позволява ви да извършвате търсене в целия текст. Търсенето обхваща цялото съдържание на помощта от текущо избрания модул на LibreOffice.

Показалци

Съдържа дефинирани от потребителя показалци. Можете да редактирате или добавяте показалци, както и да щракате върху тях, за да преминете към съответната страница.


Моля, подкрепете ни!