Икони в документацията

Икони в документацията

Следните три икони служат за привличане вниманието на читателя към допълнителна полезна информация.

Икона Внимание

Иконата Важно! обозначава важна информация, свързана със сигурността на данните и системата.


Икона Бележка

Иконата Бележка обозначава допълнителна информация, например алтернативни начини за постигане на дадена цел.


Икона Съвет

Иконата Съвет обозначава съвети за по-ефективна работа с програмата.


Моля, подкрепете ни!