Фигури - символи

Отваря лентата Фигури - символи, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

За достъп до тази команда...

Икона за фигури - символи

Фигури - символи


Щракнете върху икона от лентата Фигури - символи, след което плъзнете с мишката в документа, за да нарисувате фигурата.

note

Някои фигури имат специален манипулатор, който можете да плъзгате, за да променяте свойствата на фигурата. Върху тези специални манипулатори показалецът на мишката се превръща в символ – ръка.


Контролни точки във фигура

Моля, подкрепете ни!