Звезди и ленти

Отваря лентата Звезди и ленти, чрез която можете да вмъквате графики в документа.

За достъп до тази команда...

Икона за звезди

Звезди


Щракнете върху икона от лентата Звезди и ленти, след което плъзнете с мишката в документа, за да нарисувате фигурата.

Икона Бележка

Някои фигури имат специален манипулатор, който можете да плъзгате, за да променяте свойствата на фигурата. Върху тези специални манипулатори показалецът на мишката се превръща в символ – ръка.


Моля, подкрепете ни!