Копиране на форматирането

Първо изберете текст или обект, после щракнете върху тази икона. След това щракнете върху друг текст или друг обект, за да приложите същото форматиране.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Клониране на форматирането.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Клониране.

От страничната лента:

От лентите с инструменти:

Икона четка

Копиране на форматирането


Моля, подкрепете ни!