Цвят

Отваря лентата Цвят, с която можете да редактирате някои свойства на избрания обект.

За да отворите лентата Цвят, щракнете върху иконата Цвят на лентата Изображение.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Изображение - Цвят.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Цвят.

От лентите с инструменти:

Икона за цвят

Цвят


Червен

Задава пропорцията на червения компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без червено) до +100% (чисто червено).

Икона за червено

Червено

Зелен

Задава пропорцията на зеления компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без червено) до +100% (чисто червено).

Икона за зелено

Зелено

Син

Задава пропорцията на синия компонент за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без синьо) до +100% (чисто синьо).

Икона за синьо

Синьо

Яркост

Задава яркостта на избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (само черно) до +100% (само бяло).

Икона за яркост

Яркост

Констраст

Задава силата на контраста за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без контраст) до +100% (максимален контраст).

Икона за контраст

Контраст

Гама

Задава стойността „гама“ за избрания обект. Тя влияе върху яркостта на средно светлите тонове. Допустими са стойности от 0,10 (минимална гама) до 10 (максимална гама).

Икона за гама

Гама

Моля, подкрепете ни!