Подрязване

Позволява ви да изрежете краищата на вмъкната картина. Подрязването е само на екрана, самата вмъкната картина не се променя. За да е достъпно подрязването, трябва да е избрана картина.

В Impress и Draw не се показва диалогов прозорец, когато щракнете върху иконата – вместо това виждате осем манипулатора за подрязване. Отворете контекстното меню на избрана картина и изберете Подрязване на изображение, ако желаете да използвате диалоговия прозорец за подрязване.

Плъзнете някой от осемте манипулатора, за да подрежете изображението.

Икона

Подрязване

Подрязване

Използвайте тази област, за да подрежете или мащабирате избраната графика или да добавите празно пространство около нея.

Запазване на мащаба

Запазва оригиналния мащаб на графиката при подрязване, така че се променя само размерът й.

Запазване на размера

Запазва оригиналния размер на графиката при подрязване, така че се променя само мащабът й. За да намалите мащаба на графиката, изберете тази възможност и въведете отрицателни сотйности в полетата за подрязване. За да увеличите мащаба на графиката, въведете положителни стойности в полетата за подрязване.

Отляво

Ако е избрана възможността Запазване на мащаба, въведете положителна стойност, за да подрежете левия край на графиката, или отрицателна, за да добавите празно пространство вляво от графиката. Ако е избрана възможността Запазване на размера, въведете положително число, за да увеличите хоризонталния мащаб на графиката, или отрицателно, за да го намалите.

Отдясно

Ако е избрана възможността Запазване на мащаба, въведете положителна стойност, за да подрежете десния край на графиката, или отрицателна, за да добавите празно пространство вдясно от графиката. Ако е избрана възможността Запазване на размера, въведете положително число, за да увеличите хоризонталния мащаб на графиката, или отрицателно, за да го намалите.

Отгоре

Ако е избрана възможността Запазване на мащаба, въведете положителна стойност, за да подрежете горния край на графиката, или отрицателна, за да добавите празно пространство над графиката. Ако е избрана възможността Запазване на размера, въведете положително число, за да увеличите вертикалния мащаб на графиката, или отрицателно, за да го намалите.

Отдолу

Ако е избрана възможността Запазване на мащаба, въведете положителна стойност, за да подрежете долния край на графиката, или отрицателна, за да добавите празно пространство под графиката. Ако е избрана възможността Запазване на размера, въведете положително число, за да увеличите вертикалния мащаб на графиката, или отрицателно, за да го намалите.

Мащаб

Променя мащаба на избраната графика.

Ширина

Въведете ширината за избраната графика в проценти.

Височина

Въведете височината за избраната графика в проценти.

Размер на изображението

Променя размера на избраното изображение.

Ширина

Въведете ширина за избраната графика.

Височина

Въведете височина за избраната графика.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Оригинален размер

Връща оригиналния размер на избраната графика.

Моля, подкрепете ни!