Гама

Задава стойността „гама“ за избрания обект. Тя влияе върху яркостта на средно светлите тонове. Допустими са стойности от 0,10 (минимална гама) до 10 (максимална гама).

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Изображение - Цвят.

От лентите с инструменти:

Икона за гама

Гама


Моля, подкрепете ни!