Констраст

Задава силата на контраста за избрания графичен обект. Допустими са стойности от -100% (без контраст) до +100% (максимален контраст).

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Изображение - Цвят.

От лентите с инструменти:

Икона за контраст

Контраст


Моля, подкрепете ни!