Филтър за изображения

Тази икона от лентата Изображение отваря лентата Филтър за изображения, чрез която можете да прилагате различни филтри върху избраното изображение.

Икона за филтър

Филтър

Инвертиране

Инвертира цветовите стойности при цветно изображение или стойносттите на яркостта при изображения в степени на сивото. Приложете филтъра отново, за да отмените ефекта му.

Икона за инвертиране

Инвертиране

Изглаждане

Размива или замъглява изображението чрез прилагане на нискочестотен филтър.

Икона за изглаждане

Изглаждане

Изостряне

Повишава резкостта на изображението чрез прилагане на високочестотен филтър.

Икона за изостряне

Изостряне

Премахване на шум

Премахва шума чрез прилагане на медианен филтър.

Икона за премахване на шум

Премахване на шум

Соларизация

Отваря диалогов прозорец за задаване на соларизация. Соларизацията е ефект, който имитира наличието на твърде много светлина по време на проявяване на снимка. Цветовете отчасти се инвертират.

Икона за соларизация

Соларизация

Параметри

Задава степента и вида на соларизацията.

Прагова стойност

Задава степента на яркост в проценти, над която пикселите трябва да се соларизират.

Инвертиране

Указва инвертиране на всички пиксели.

Състаряване

Всички пиксели стават равни на съответните си степени на сивото, след което зеленият и синият канал се намаляват според зададената от вас сила. Червеният цветови канал не се променя.

Икона за състаряване

Състаряване

Степен на състаряване

Определя силата на състаряването в проценти. При 0% ще виждате степените на сивото на всички пиксели. При 100% оства само червеният канал.

Постеризиране

Отваря диалогов прозорец за задаване на броя цветове след редукцията. Този ефект се основава на намаляване броя на цветовете. Той кара снимките да изглеждат като нарисувани с четка картини.

Икона за постеризиране

Постеризиране

Цветове за редукция

Задава броя цветове, към които да се сведе изображението.

Поп арт

Преобразува изображението към стил „поп арт“.

Икона за поп арт

Поп арт

Скица с въглен

Показва изображението като скица с въглен. Очертанията на изображението се рисуват с черно, а оригиналните цветове се потискат.

Икона за скица с въглен

Скица с въглен

Релеф

Показва диалогов прозорец за задаване на релефен ефект. Можете да изберете позицията на въображаемия светлинен източник, която определя вида на получената сянка, както и начина на представяне на релефното изображение.

Икона за релеф

Релеф

Източник на светлина

Задава позицията на светлинния източник. Точката представлява източника на светлина.

Мозайка

Обединява малки групи от пиксели в правоъгълни области с един цвят. Колкото са по-големи отделните правоъгълници, толкова по-малко детайли остават в изображението.

Икона за мозайка

Мозайка

Разделителна способност на елемента

Определя броя на пикселите, които да бъдат обединени в правоъгълници.

Ширина

Определя ширината на отделните клетки.

Височина

Определя височината на отделните клетки.

Подсилване на ръбовете

Подсилва (прави по-резки) краищата на обектите.

Моля, подкрепете ни!