Режим на избиране

Превключва между различните режими на избиране.

Щракнете върху това поле, за да отворите изскачащо меню със следните възможности:

Режим

Ефект

Стандартна селекция

Това е подразбираният режим на избиране за текстови документи. С клавиатурата можете да избирате чрез Shift+клавиш за навигация (стрелки, Home, End, Page Up, Page Down). С мишката щракнете там, където искате да започне селекцията, задръжте левия бутон и преместете до края на селекцията. Отпуснете бутона, за да завършите избирането.

Разширяване на селекцията

За да разширите или стесните текущата селекция, използвайте мишката, клавишите със стрелки или клавишите Home и End. Щракването в текста избира региона между текущата позиция на курсора и позицията на щракването.

За да активирате временно режима „Разширяване на селекцията“, задръжте клавиша Shift.

Добавяне на селекция (Shift+F8)

В този режим можете да изберете няколко диапазона от текст. Всяка нова селекция, направена с мишката или клавиатурата, се добавя към съществуващите.

За да активирате временно режима „Добавяне на селекция“, задръжте клавиша Ctrl.

Блокова селекция (+Shift+F8)

В този режим можете да избирате непоследователен блок от текст.

За да активирате временно режима „Блокова селекция“, задръжте клавиша Alt.


Моля, подкрепете ни!