Режим на вмъкване

Показва текущия режим на вмъкване. Можете да превключвате между ВМК = вмъкване и ЗАМ = замяна.

Щракнете в полето, за да превключите между режимите (освен в развойната среда на LibreOffice Basic, в която е достъпен само режимът Вмъкване). Ако курсорът се намира в документ, можете да превключвате между режимите и с клавиша Insert (ако е наличен на клавиатурата).

Режим

Резултат

ВМК

В режима на вмъкване новият текст се вмъква в позицията на курсора, а следващият го текст се измества надясно. Курсорът изглежда като вертикална черта.

ЗАМ

В режим на замяна съществуващият текст бива заместван от новия. Курсорът изглежда като дебела вертикална черта.


Моля, подкрепете ни!