Код на HTML

Показва изходния текст на текущия документ на HTML. Този изглед е достъпен, когато създадете нов документ на HTML или отворите съществуващ такъв.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Изходен код на HTML.

От лентите с инструменти:

Икона за изходен код на HTML

Изходен код на HTML


В режима Код на HTML можете да разглеждате и редактирате етикетите на HTML. Запишете документа като неформатиран текстов документ. Задайте разширение .html или .htm, за да го обозначите като документ на HTML.

Моля, подкрепете ни!