Директно изпълнение на команда на SQL

В режима Native SQL можете да въвеждате команди на SQL, които не се интерпретират от LibreOffice, а се предават директно на източника на данни. Ако не визуализирате тези промени в изгледа за проектиране, няма да можете да се върнете към този изглед.

В режима Native SQL низът на SQL се пренасочва направо към свързаната система за бази от данни, без да се обработва предварително от LibreOffice. Например, ако осъществявате достъп до база от данни чрез интерфейса ODBC, низът на SQL се предава към драйвера за ODBC и се обработва от него.

Икона „Директно изпълнение на команда на SQL“

Директно изпълнение на команда на SQL

Щракнете върху иконата отново, за да се върнете към обикновения режим, в който промените в Нов проект на заявка се синхронизират с разрешените промени в SQL.

Моля, подкрепете ни!