Изглед Проектиране - вкл./изкл.

Превключва между изгледа за проектиране и изгледа за SQL на зявката.

 Икона „Изглед Проектиране - вкл./изкл.“

Изглед Проектиране - вкл./изкл.

Моля, подкрепете ни!