Добавяне на таблици

В диалоговия прозорец Добавяне на таблици изберете таблиците, необходими за текущата ви задача. Когато създавате заявка или ново представяне на таблица, изберете съответната таблица, за която се отнася заявката или представянето. Когато работите с релационна база от данни, изберете таблиците, между които желаете да зададете отношения.

Вмъкнатите таблици се появяват в отделен прозорец в проекта на заявката или в прозорци за релации, заедно със списък на полетата в съответната таблица. Можете да определяте размера и реда на тези прозорци.

За достъп до тази команда...

В прозорец с база от данни щракнете върху иконата Таблици. Изберете Вмъкване - Проектиране на таблица или Редактиране - Редактиране.


Таблица

Име на таблица

Изброява наличните таблици. За да вмъкнете таблица, изберете я от списъка и щракнете върху Добавяне. Също така можете да щракнете двукратно върху името на таблицата и в горната част на прозореца с проекта на заявката или прозореца за релации ще се покаже прозорец, съдържащ полетата на таблицата.

Добавяне

Вмъква текущо избраната таблица.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец Добавяне на таблици.

Моля, подкрепете ни!