Ред на сортиране

Задава критериите за сортиране на изобразяваните данни.

За достъп до тази команда...

Икона Ред на сортиране в лентите „Данни от таблица“ и „Проектиране на формуляр“.

Икона „Ред на сортиране“

Ред на сортиране


Докато функциите Възходящо сортиране и Низходящо сортиране сортират само по един критерий, в диалоговия прозорец Ред на сортиране можете да съчетаете няколко критерия заедно.

Можете да премахнете зададеното сортиране чрез иконата Нулиране на филтрирането/сортирането.

Сортиране

Използвайте тази област, за да въведете критерии за сортиране. Ако въведете допълнителни критерии за сортиране срещу след това, данните, съответстващи на по-горния критерий, се подреждат според следващия критерий.

Ако сортирате по полето „Собствено име“ във възходящ ред и след това по „Фамилно име“ в низходящ ред, всички записи ще бъдат сортирани във възходящ ред по собствено име, а за всяко отделно собствено име – в низходящ ред по фамилно име.

Име на поле

Указва името на полето с данни, чието съдържание ще определя реда на сортиране.

Подреждане

Определя посоката на сортирането (низходящо или възходящо).

след това

Определя допълнителни второстепенни критерии за сортиране чрез останалите полета.

Моля, подкрепете ни!